Vụ việc mới xẩy ra sáng nay tại Đan Phượng - Hà Nội, cả nhà bị giang hồ truy sát. Chắc hẳn không ít người xa lạ Đào...

Vụ việc mới xẩy ra sáng nay tại Đan Phượng - Hà Nội, cả nhà bị giang hồ truy sát. Chắc hẳn không ít người xa lạ Đào Chile nữa nhỉ, không hiểu đắc tội với đại ca nào mà tới nỗi này Nguồn : Trần Thị Đào

Nguồn bài viết: https://beat.vn/post/288700