Tối qua tại Đà Nẵng, trong dư âm chiến thắng của đội tuyển Việt Nam, một thanh niên đã mang Bò ra nẹt pô ầm ỹ chuẩn...

Tối qua tại Đà Nẵng, trong dư âm chiến thắng của đội tuyển Việt Nam, một thanh niên đã mang Bò ra nẹt pô ầm ỹ chuẩn bị đi bão. Xui cho thanh niên là nẹt nhiều quá nóng máy cháy luôn đuôi bò. May người đi đường tham gia dập lửa nhanh, không thì đi cả con Bò luôn. Xót xa quá . Lần sau bớt chơi ngu nha mấy thanh niên :v

Nguồn bài viết: https://beat.vn/post/287530