Ngay lúc này tại quảng trường mỹ đình. Toàn trứng là trứng luôn =))))

Nguồn bài viết: https://beat.vn/post/289303