Một người được cho là thua độ đã trèo lên mái nhà và làm điều này, kết quả là KHÉT LẸT

Một người được cho là thua độ đã trèo lên mái nhà và sau đó cầm vào dậy điện, kết quả là bốc cháy khói um, sau 1 lúc thì rơi xuống đất.

Một số hình ảnh trong video:

1

2

3

Xem full video:

Comments

comments

Loading...

Nguồn bài viết: http://tintucphunu.me/mot-nguoi-duoc-cho-la-thua-do-da-treo-len-mai-nha-va-lam-dieu-nay-ket-qua-la-khet-let/
Tagged