"Hotgirl" Bella bị đưa vào khoa nặng nhất viện tâm thần, liên tục nói mình không điên và đòi gặp con

Ngày thứ 3 tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương (Hà Nội), hotgirl tự xưng Bella đã khá bình tĩnh khi nói chuyện với bác sỹ, tuy nhiên, cô vẫn chưa ý thức được bệnh của mình và liên tục đòi gặp con.

Bella bơ phờ mệt mỏi tại bệnh viện tâm thần

Liên tục đòi gặp con

Clip Bella tại bệnh viên tâm thần

Theo: VTC

Nguồn bài viết: https://quiznhe.com/hotgirl-bi-dua-vao-khoa-nang-nhat-vien-tam-than-lien-tuc-noi-minh-khong-dien-va-doi-gap-con-168288.html?utm_source=Vungdk&utm_medium=Xem&utm_campaign=GTG
Tagged