(Góc phang phập)

(Góc phang phập) Đang nện nhau với zai, ny đến không mở cửa với lý do đang ỉa chảy :)))))

Nguồn bài viết: https://beat.vn/post/289921