ĐÂY LÀ CÂU CHUYỆN 3 THẰNG ĐÀN ÔNG TRONG KHI NHÓM CÒN ĐANG CHƠI THÂN VỚI NHAU LẬP GROUP CHAT RIÊNG NÓI XẤU 3 BẠN NỮ. LOẠI...

ĐÂY LÀ CÂU CHUYỆN 3 THẰNG ĐÀN ÔNG TRONG KHI NHÓM CÒN ĐANG CHƠI THÂN VỚI NHAU LẬP GROUP CHAT RIÊNG NÓI XẤU 3 BẠN NỮ. LOẠI CHÚNG NÓ KHỐN NẠN ĐẾN MỨC. CHỞ BẠN ĐI HỌC THÔI ĐÃ BẢO NHAU ĂN BẠN HỌC ĐI. KHÔNG KÉM PHẦN LONG TRỌNG BẠN GÁI TRONG NHÓM MỔ CÒN CHƯA KHOẺ ĐÃ BÀN TÍNH ĐẾN CHUYỆN ĐỢI NÓ LÊN HN ĐI HỌC CHUỐC NÓ SAY ĐỂ LÀM GÌ CHẮC AI CŨNG BIẾT. CON GÁI NGOÀI LỚP KHÔNG THA ĐÃ ĐÀNH ĐÂY CON GÁI TRONG LỚP CŨNG KHÔNG THA. RỦ BẠN SANG NHÀ NGỦ VÀ NÓI LÀ THỬ LÒNG. KHÔNG CHĂN ĐƯỢC THÌ QUAY SANG CHỬI NÓ VÀ CÓ Ý ĐỊNH CHĂN THÊM MẤY BẠN NỮ CÙNG LỚP. CÒN LẠI MỜI MỜI CÁC BẠN XEM ẢNH ĐỂ THẤY THÊM SỰ THÚ ZỊ CỦA 3 THẰNG ĐÀN ÔNG!

Nguồn bài viết: https://beat.vn/post/288790