Đây là 1 câu chuyện buồn :(((( Cũng là lời cảnh báo của mấy bác kém chiều cao mà thích chơi bóng rổ =))))

Nguồn bài viết: https://beat.vn/post/288532