Dậy đi bão đi nào sao lại nằm giữa đường thế :(((( Đêm qua tại Đại lộ Võ Văn Kiệt quận 6. thành phố HCM

Nguồn bài viết: https://beat.vn/post/289102