Có điểm tốt nghiệp, các em tranh thủ chọn NGÀNH mình muốn học cho tương lai đi nào

Mấy em ai đậu Tốt Nghiệp thì tranh thủ tham khảo 1 số ngành học sau này ra làm gì nè nha

Học thiết kế nha mấy cưng

Xây dựng nè

Đây là ngành diễn xuất

Sư phạm cho ai muốn

Kế toán nha

Ngân hàng làm việc với tiền quanh năm

It dễ nhất

ọc tiếng anh sau này có tương lai lắm

Mầm non cũng dễ nè.. dễ vào tù

Học qua thanh nhạc nha

Kiếm tiền tỉ đấy chứ chẳng dùa

Vận tải cũng giàu nhanh

Via Thunaochiunoi

Nguồn bài viết: https://quiznhe.com/co-diem-tot-nghiep-cac-em-tranh-thu-chon-nganh-minh-muon-hoc-cho-tuong-lai-di-nao-168023.html?utm_source=Thinhlh&utm_medium=Xem&utm_campaign=GTG
Tagged