Biến nhảy cầu Tuyên Sơn Cảnh sát, xe cấp cứu và hai bên cầu người dân tập trung rất đông ngay lúc này. Bà con đi ngang...

Biến nhảy cầu Tuyên Sơn Cảnh sát, xe cấp cứu và hai bên cầu người dân tập trung rất đông ngay lúc này. Bà con đi ngang update thông tin Nguồn: Đà Nẵng

Nguồn bài viết: https://beat.vn/post/286732