14 câu truyện có cái kết cực phũ, số 7 bảo sao FA ngày càng tăng!!!!

Những câu chuyện với cái kết cực "phũ phàng" này sẽ khiến bạn nhận ra đời không như là mơ.

1. Đời không như là mơ...
2. Niềm vui của kẻ này có thể là nỗi đau của kẻ khác
3. Tại sao yêu nhau không đến được với nhau?
5. Cảm giác đơn phương không bao giờ dễ dàng...
6. Những mối tình trái ngang
7. Tình yêu là những niềm đau
8. Con đường tìm ra ý nghĩa cuộc đời
9. Tình trạng hướng nghiệp ngày nay
10. Lý do tai nghe luôn rối là đây?
11. Nỗi lòng của những người chuyên làm nền cho thiên hạ
12. Không tiền thì cạp đất mà ăn
13. Đâu dễ gì tìm được tri kỷ giữa dòng đời
14. Ai cũng mong mình trở nên đặc biệt trong mắt ai đó

Nguồn: game8

Nguồn bài viết: https://quiznhe.com/14-cau-truyen-co-cai-ket-cuc-phu-so-7-bao-sao-fa-ngay-cang-tang-168535.html?utm_source=Thinhlh&utm_medium=Xem&utm_campaign=GTG
Tagged